Форум Создай себя сам

 1. Психлогия, Човешкото възприятие и поведение, НЛП

  Във дадения раздел, ще се разглеждат и разкриват тими, обясняващи човешкото поведение, възприятие, начин на мислене. По какъв начин се разкрива взаимовръзката между човешкото въсприятие, начина на мислене и техните проявления, като физически действия. Форми на поведение, форми на маниполация, форми на взаимодействие. Формулата: Мисъл - Намерение - Действие.
  1. Човешкото Възприятие

   В дадения раздел се обсъжда информация относно начина, на работа, на човешкото възприятие
   Темы:
   0
   Сообщения:
   0
   (Нет сообщений)
   RSS
  2. Психология

   В дадения раздел, ще бъдат разгледани различни аспекти, на човешкото поведение.
   Темы:
   0
   Сообщения:
   0
   (Нет сообщений)
   RSS
  3. Нервно Лингвистично Програмиране

   В дадения раздел ще се разглеждат всички възможни НЛП технологии
   Темы:
   0
   Сообщения:
   0
   (Нет сообщений)
   RSS
  4. Природни Закони, Закони на Психиката, Принципи

   В дадения раздел ще разгледаме Природните Закони на които е основано съществуването на цялата Вселена Законите на Психиката, които определят човешкото поведение Принципите и Правилата, които могат да ви помогнат да постъпвате правилно, да се развивате и да споделяте своите знания
   Темы:
   0
   Сообщения:
   0
   (Нет сообщений)
   RSS
 2. Меч и Лък, Владеене на меч и Фехтовка с меч

  В дадения раздел ще се разкриват теми относно: Владеене на меч Фехтовка с меч Стрелба с лък
  1. Стрелба с Лък

   В дадения раздел могат да се обсъждат теми свързани със Стрелбата с лък
   Темы:
   0
   Сообщения:
   0
   (Нет сообщений)
   RSS
  2. Владеене на меч, Фехтовка с Меч

   В дадения раздел могат да се обсъждат теми свързани със Владеене и фехтовка с меч
   Темы:
   1
   Сообщения:
   1
   RSS
 3. Строителство и Ремонт

  В дадения раздел ще се разкриват теми свързани съ всякакъв вид строителство и ремонти. Ще бъдат разглеждани всички видове етапи в Строителството Изграждане на Кофраж, Заливане на бетон, Монтаж на арматура, Зидария, Мазилки и Замазки, Шпакловки, Полгане на мрамор, теракот, фаянс, прекарване на Канализация, прекарване на чиста вода, Изграждане на Покрив, Електрификация и др.
  1. Груб Строеж

   В дадения раздел ще бъдат разглеждани теми свързани с всяка една част от Грубия строеж Изкоп, Кофраж, Арматура, Заливане на Бетон, Зидария и др.
   Темы:
   1
   Сообщения:
   1
   RSS
  2. Електрификация

   В дадения раздел ще се разглеждат теми свързани с прекарването на електрически кабели и изграждане на ел инсталации
   Темы:
   0
   Сообщения:
   0
   (Нет сообщений)
   RSS
  3. Вода и Канализация

   В дадения раздел ще се разглеждат теми свързани с прекарването на Канализация и прекарването на чиста вода
   Темы:
   0
   Сообщения:
   0
   (Нет сообщений)
   RSS
  4. Мазилки, Замазки, Шпакловки

   В дадения раздел ще се разглеждат теми свързани с Мазилки, замазки и шпакловки.
   Темы:
   0
   Сообщения:
   0
   (Нет сообщений)
   RSS
  5. Покрив, покривни конскрукции и дъжовни води

   В дадения раздел ще се разглеждат теми свързани с изграждане, на покрив, покривни конскрукции и отвеждане на дъждовните води.
   Темы:
   0
   Сообщения:
   0
   (Нет сообщений)
   RSS
  6. Изолация

   В дадения раздел ще се разкриват теми свързани с изграждане на вътрешни и външни изолации
   Темы:
   0
   Сообщения:
   0
   (Нет сообщений)
   RSS
  7. Полагане на Плочки, Мрамор и Камък

   В дадения раздел ще бъдат разглеждани теми относно Полагане на Мрамор Полагане на Плочки Полагане на камък
   Темы:
   0
   Сообщения:
   0
   (Нет сообщений)
   RSS
  8. Ремонти

   Разглеждаме различни видове ремонти споделяме, съветваме
   Темы:
   0
   Сообщения:
   0
   (Нет сообщений)
   RSS
 4. Youtube за бизнеса. Печелим с помоща на Youtube

  В дадения раздел ще разглеждаме всички видове възможности за исползване на Yotube за бизнеса. Ще видите по какъв начин се създава канал на Yotube. Как се уформя канал на Yotube Как се управлява канал на Yotube Как се развива канал на Yotube Как най пълноценно да го използваме за да можем да печелим от него. И други подобни въпроси свързани с Yotube
  1. Youtube за Бизнеса

   В дадения раздел ще разгледаме по какъв начин Youtube може, да ви бъде полезен за развитие и рекламиране на собствения си бизнес Как се сздава, оформя и управлява канал на Youtube
   Темы:
   0
   Сообщения:
   0
   (Нет сообщений)
   RSS
  2. Youtube - Как да печелим от реклами на Youtube

   В дадения раздел ще разгледаме по какъв начин се зъдава канал на Youtube с цел печелене на пари от гледане ва вашите видеокплипове. И от рекламите които се показват на вашите видеоклипове.
   Темы:
   0
   Сообщения:
   0
   (Нет сообщений)
   RSS
 5. Туризъм в България. Забележителности в България

  В дадения раздел ще бъдат разглеждани теми за туризма в България. Какви интересни места могат да бъдат посетени Как може да се стигне до тях Съвети и препоръки от професионалисти в туризма
  1. Туристически места в България

   В дадения раздел ще бъдат представяни туристически места, комплекси и хотели в България
   Темы:
   0
   Сообщения:
   0
   (Нет сообщений)
   RSS
  2. Забележителности в България

   В даденият раздел ще бъдат представяни различни категории и видове забележителности в България Водопади в Блъгария, Пещери в България, Планини в България, Манастири в България, Крепости в България, Древни градове и светилища в България и др.
   Темы:
   0
   Сообщения:
   0
   (Нет сообщений)
   RSS